Vi som hade det så bra

OM BOKEN

 

 

Det här är en i stora drag sann historia om en organisationsförändring berättad ur medarbetarperspektiv.

 

Förklädd till ett relationsdrama och en berättelse om helt vanliga människor på en helt vanlig arbetsplats, når vi verkligheten bakom abstrakta teorier och storslagna visioner.

 

Samtidigt är Vi som hade det så bra till bredden fylld av kunskap. Texten bygger på över två år av följeforskning, där medarbetarna på en arbetsplats som genomgår en större organisationsförändring fortlöpande berättar om sina upplevelser, tankar och känslor. Deras chef må vara en central person, men här är det uteslutande medarbetarna som kommer till tals.

 

Berättelsen avbryts här och var av korta teoretiska kommentarer, skrivna av fem experter med komplementära kunskaps- och intressefält: Arbets- och organisationspsykologi, företagsekonomi, idrottspsykologi, klinisk psykologi och OBM, samt sociologi och genusvetenskap.

 

Vi som hade det så bra ska läsas av den som vill lära mer om förändringsarbetets inre utmaning, den utmaning som handlar om att förstå och möta det som sker inom, kring och mellan människorna på arbetsplatsen.

 

 

Författare är Heléne Thomsson, doktor i psykologi med bakgrund som forskare i arbets- och organisationspsykologi. Idag främst verksam som ledarutvecklare och utbildare.

Se www.thomssonpartners.se.Vill du köpa boken? 

Boken ges ut av Studentlitteratur och kan beställas därifrån, eller köpas från t ex Bokus

eller Adlibris. Studentlitteratur har en kampanj med ett förmånligt pris på boken till och med maj månad. Klicka här för att komma till kampanjen.


"…är bland det bästa jag läst i denna genre. Boken är så insiktsfull och intressant att den hade kallats bladvändare om den varit en roman./…/Boken är lättläst, inspirerande, pedagogisk och faktiskt underhållande."

 

Lena Löfgren Bjerner
(ur recension i BTJ-häftet nr 8/2019)

VEM VÄNDER SIG BOKEN TILL?

 

CHEF ELLER LEDARE

 

Boken är skriven för dig som har eller kommer att ha en ledarroll att axla och som vill ta ditt ledarskap på allvar. Du söker en bok som kryper nära verkligheten och alla dess psykologiska och mellanmänskliga utmaningar. Du tycker att det är viktigt att analysera ledarskap utifrån ett medarbetarperspektiv. Förmodligen finner du såväl organisationer som individer och grupper fascinerande och du vet att ledarskap är en konst som ständigt behöver vårdas och ansas.

 


 

STUDENT, UTBILDNING

 

Boken är också skriven för dig som är högskolestudent eller kanske går andra utbildningar och behöver något mer än teoretiska beskrivningar av förändringsprocesser. Du söker en djupare förståelse av vad som händer med medarbetarna när livet på en arbetsplats skakas om. Du är kanske intresserad av psykologi, relationer, kommunikation, konflikter, ledarskap, organisationsfrågor, personalfrågor, förändringsarbete, makt, genusfrågor eller teamarbete.

 

KONSULT, HR, FACK

 

Boken är likaledes skriven för dig som har i uppdrag att stötta och vägleda andra, som personalvetare, coach, mentor, konsult, lärare, kanske arbetar du inom HR, är chefsutvecklare eller förtroendevald. För dig är det här en bok att använda i syfte att utveckla din förmåga att analysera, se, förstå och beskriva såväl ledarskapets som medarbetarskapets utmaningar.

 

MEDARBETARE

 

Boken är även en bra ingång för dig som är medarbetare på en arbetsplats, som söker inspiration för att komma igång med att prata på allvar om samspel på arbetsplatsen, om konstruktiv problemlösning, normer och medarbetarskap.

 

 

LITE BAKGRUND

 

Jag som är författare heter Heléne Thomsson. Med min bakgrund som forskare i arbets- och organisationspsykologi har jag alltid varit intresserad av människor och relationer på arbetsplatser. Jag har också alltid varit intresserad av makt och av hur det som framstår som individers fria val är påverkat av normer och strukturer. Så kanske var det inte så konstigt att jag tackade ja när chefen för en mindre arbetsplats frågade mig om jag ville följa hans medarbetare och ta del av deras tankar under den organisationsförändring han snart skulle initiera.

 

Jag kom att följa de personer som boken handlar om i mer än två år. Under den tiden har jag fått ta del av deras förhoppningar, besvikelser, analyser, oro och beskrivningar av en förändringstid. De första besöken på arbetsplatsen och därmed de första intervjuerna skedde ett par månader innan förändringen startade. 

 

Att fånga skeenden i stunden ger en helt annan bild än den vi får när vi pratar om saker i efterhand. I boken blir det tydligt att den som är chef har en viktig roll, inte minst för att skapa trygghet. Det blir också tydligt att varje medarbetare är viktig för händelseförloppet, varandras trivsel och trygghet. I boken får vi höra om oro, vanmakt, irritationer och sårbarhet , men också om förhoppningar och glädje.

TACK TILL ER SOM BOKEN HANDLAR OM

Tack ni som själva vet vilka ni är och som under mer än två års tid mött mig så många gånger att det inte längre går att räkna. 

 

Ni har vetat att jag i boken skulle komma att förstärka era olikheter och karaktärsdrag, ge er påhittade namn och historier för att kunna berätta om hur ett förändringsarbete kan drabba oss på så olika sätt, eftersom vi är olika och lever olika liv.

 

Boken är inte en exakt återgivning av händleseförlopp, uttalanden, tankar och känslor, något sådant är både etiskt och praktiskt omöjligt. Ni har hela tiden vetat och blivit påminda om att jag skulle fylla i luckor med hjälp av min fantasi. Resultetet är en berättelse, ett drama, som trots sina förrvrängningar i huvudsak är sann. Om du fått ord lagda i din mun eller utmålats som en i ditt tycke konstig figur som gör saker du aldrig skulle göra, då är det jag som har hittat på, Samma sak om någon av dina arbetskamrater säger eller gör konstiga saker i boken, tänk på att det kanske inte alls är sant. Det kanske bara är ett försök från min sida att illustrera något i organistaionen som jag fångat upp och som det finns något viktigt i.

 

Jag hoppas att det lyser igenom i texten hur mycket jag har uppsakttat och tyckt om er alla. Faktiskt så saknar jag våra pågående samtal, det var en förunderligt lärorik tid.

JAG LÄT NÅGRA EXPERTER LÄSA

När jag hade avslutat intervjuerna och boken var färdigskriven frågade jag Christian Gadolin, doktor i företagsekonomi om han ville läsa den. Jag bad honom att under läsningen skriva korta kommentarer utifrån sitt kunskapsfält. Han skrev små notiser om det han kom att tänka på, hänvisade till studier av organisationsförändringars utmaningar och ambivalens. Allt kort hållet och med hänvisningar till både forskning och litteratur inom hans område.

Så frågade jag Sophia Klintborg, legitimerad psykolog som arbetar kliniskt men även är verksam som organisationskonsult med inriktning mot OBM (Organizational behavior management) om hon ville läsa boken. Hon läste och skrev på samma sätt som Christian om det hon kom att associera till, som exempelvis det här med kritik.

Jag vände mig till Britt-Inger Keisu, doktor i sociologi och genusvetare och frågade om hon ville läsa. Även hon arbetar med frågor som rör arbetsliv och organisationer. Hon läste och skrev ett antal korta kommentarer framför allt om strukturella och könsbaserade maktförhållanden.

Jag gav berättelsen till Mikael Wallsbeck, idrottspsykologisk rådgivare med intresse även för organisationsfrågor. Jag frågade om han ville läsa och spegla berättelsen mot idrottens värld och ledarskap. Det blev en spännande spegling där mål och nervositet avhandlas.

Slutligen har jag själv, som doktor i psykologi med arbets- och organisationspsykologi som mitt arbetsfält, läst hela berättelsen från början till slut och skrivit kommentarer. Mina kommentarer handlar en hel del om ledarskap och makt, men också om normer och konflikter.

NOTISERNA, INSPELEN, BLEV EN DEL I BOKEN

Du som nu läser boken kan se alla våra notiser, de har fått bli en del i boken. Självklart hade jag kunnat fortsätta med att bjuda in många fler att göra inspel utifrån sina kompetensområden och discipliner. Jag tycker om att boken kan användas inom i stort sett vilken disciplin som helst, för att diskutera ledarskap, psykologi, genus, eller något helt annat. Vi som skrivit hade också kunnat skriva mycket mer och ge mer utförliga teoretiska förklaringar. Men då skulle själva idén med att skriva en berättelse om medarbetare vid en arbetsplats och inte ännu en teoretisk bok gå förlorad. Du som vill läsa mer har mängder av referenser i slutet av boken att botanisera bland.

EN RELATIONSHISTORIA, ETT DRAMA, EN ESSÄ

 

Ur boken:

 

"... De hade alla chanser nu att vara med och skapa det nya. Nu började det på allvar, hade han poängterat. Nu ska vi få hjulet att snurra hade han sagt med stor emfas och Ellinor kunde svära på att han tittade extra mycket på henne. Hon såg för sig hur han menade att de alla skulle hjälpas åt nu att få snurr på ett gigantiskt hjul, få det att snurra genom att skjuta på åt samma håll, se det få upp farten och sedan snurra alltmer av sig självt. Det hade tänt något hos henne, hon hade tyckt om tanken på att det var en gemensam aktivitet, där det egentligen inte var deras befattningar eller roller som var viktiga, utan att de alla tog ansvar. Hon log, nickade och kände en lust som hon gjorde allt för att förmedla till Chefen. Han tittade bort. ..."

Du köper boken i handeln, t ex hos Bokus eller Adlibris, eller från Studentlitteratur. Vill du beställa föreläsning eller kanske stöd för chefs- eller medarbetarutveckling med boken som bas, gör du bäst i att kika in hos Thomsson & Partners.

Kontakta mig

 

Heléne Thomsson

E-post: helene[at]thomssonpartners.se

 

 

Läs mer om mig och mitt arbetsfält:

 

www.thomssonpartners.se

Copyright © All Rights Reserved